“Defense, Diplomacy, Development & Design” by Jacqueline Knudsen. ArchitectuurNL

Zojuist is in het Nederlands Paviljoen in Venetië de expositie BLUE: Architectuur van VN Vredesmissiesvan architect Malkit Shoshan geopend. De boodschap van Shoshan: de architectuur van Verenigde Naties vredesmissies hervormen tot nieuwe ruimtelijke oplossingen die het leven voor de lokale bevolking verbeteren.

Commandant der Strijdkrachten Generaal Tom Middendorp sprak tijdens de opening van de expositie de volgende woorden: “If the UN wants to leave a sustainable legacy, a better built environment, one that Mrs. Shoshan recommends, it needs to properly understand the effects of the things we do. And most importantly it needs everybody’s effort and knowledge. I’m thinking of the participation of military engineers, diplomats, anthropologist, economists, architects, policymakers, activists, and local communities. All different actors that can work together on a case-by-case base in this – what I call – defensive eco-system. Mrs. Shoshan, I consider you to be an important actor in this defensive eco-system.”

Defense, Diplomacy, Development  & Design

BLUE gaat nader in op de relatie tussen de VN basis en de stad. De presentatie in het blauw verpakte Nederlands Paviljoen is gebaseerd op een casestudy van Camp Castor in Gao, Mali, waar de VN een vredesmissie uitvoert. De vredesoperatie vindt plaats in het woestijngebied van de Toeareg, door hun indigokleurige kleding ook wel ‘blauwe mannen’ genoemd en wordt uitgevoerd door de ‘VN blauwhelmen’.

Malkit Shoshan richt zich op de specifieke wijze waarop Nederland invulling geeft aan VN vredesoperaties. De Verenigde Naties spreekt zelfs van een ‘Leidraad Geïntegreerde Benadering’, waarbij Defense, Diplomacy, and Development met elkaar worden verbonden. Shoshan stelt voor hier een vierde ‘D’ aan toe te voegen: de D van Design. Haar ambitie is de VN basis niet eenduidig te benaderen als een gesloten fort maar als een katalysator voor lokale ontwikkeling.

BLUE

BLUE presenteert een serie verhalen en voorstellen voor architectuur in conflictgebieden. Deze serie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met militaire ingenieurs en architecten, antropologen en economen, activisten en beleidsmakers. De kleur blauw, verwijzing naar de ontmoeting tussen de ‘blauwe mannen’ en de ‘blauwhelmen’, is tevens leidend voor ontwerper Irma Boom geweest die het ontwerp in samenwerking met Malkit Shoshan voor de tentoonstelling heeft verzorgd.

Link to the report.