Reflecting on Venice: Design positions at the Front by Andrea Prins. (NL)

“Malkit Shoshan, oprichter van de architectuurdenktank FAST en curator van het Nederlandse paviljoen, onderzoekt in BLUE de militaire kampen van UN-vredesmissies. Ze constateert, dat de veiligheidshekken rondom die kampen voor het militaire personeel letterlijk én figuurlijk een grens vormen naar ‘de ander’ en voor de ‘buiten’ levende bevolking de zoveelste buitenlandse bezetting van hun land symboliseren. Shoshan wil, door middel van haar onderzoek, zowel de situatie binnen de kampen als de relatie tussen kamp en omgeving verbeteren. Onderdeel van haar werk is het onderzoeken van de wisselwerking tussen militaire kampementen en ‘de stad’; het verzamelen van verhalen en het houden van interviews om vat te krijgen op het complexe functioneren van een kamp. Interessant is de vraag hoe de opzet van een kamp zou kunnen veranderen, wanneer het als een ‘normaal’ stedelijk project gezien zou kunnen worden.

Shoshans positie is die van onderzoeker én uitdager. Ze constateert dat de werkwijze van de UN achterhaald is en dat de organisatie zich opener moet opstellen. Meer professies moeten betrokken worden bij het opzetten en doen functioneren van een kamp, zoals antropologen, beleidsmakers en specialisten voor stadslandbouw.”

Link to the report.